Konsulentvirksomhed
 

Vi er en virksomhed, der hjælper kommuner og kommunale virksomheder med at træffe de rigtige beslutninger. Det gør vi ved at tilbyde psykologfaglige undersøgelser og supervision. Vi hjælper også ledere og HR ansvarlige med at styrke ledelse og udvikling. Det gør vi ved at anvende vores viden om, hvordan vi som mennesker lærer og motiveres.

Cirkulær Socialøkonomi
 

Vi kalder det vi gør for cirkulær socialøkonomi. Vi genbruger vores omsætning, så den kommer udsatte børn og unge til gavn. De udsatte børn og unge investerer deres nye ressourcer og muligheder til gavn for deres eget liv og for samfundet generelt, hvilket skaber en social bæredygtighed med udgangspunkt i vores salg af rådgivningsydelser.

Dit valg
 

Når du handler med CSRNext får du mulighed for at allokere minimum 20 % af vores honorar til et initiativ, som du mener er relevant. Du vælger blandt initiativer, der alle forebygger social og faglige udsathed hos børn og unge og som alle lever op til vores kvalitetskrav. Vi sikrer kvaliteten i valgmulighederne; du sikrer, at de mest relevante initiativer startes op.