Vi søger gode historier

Vi samler på gode historier fra Folkeskolen. Har du et eller flere eksempler på, at en skole med enkle midler gør en ekstra indsats for udsatte børn og unge, hører vi gerne om det. Vi beskriver historierne og lægger dem frit tilgængelige på vores hjemmeside til inspiration.

Kontakt os på info@csrnext.dk så den gode idé kan komme mange flere til gode.