Test og udredning

Vi hjælper kommunale forvaltninger og virksomheder med at træffe de rigtige beslutninger, både når det gælder børn og unges trivsel og udvikling og når det gælder arbejdsevne. Det gør vi ved at tilbyde psykologiske undersøgelser og udredning af voksne, børn og forældre.

Voksenpsykologisk undersøgelse

Vi leverer voksenpsykologiske undersøgelser i de tilfælde, hvor en kommune eksempelvis har et ønske om, at få en vurdering af borgerens generelle funktionsevne; en psykologfaglig vurdering af erhvervsevne eller en generel vurdering af personens psykiske tilstand.

Formålet med undersøgelsen og selve forløbet afstemmes i samarbejde med personen og sagsbehandleren, så både sagsbehandler og borger er grundigt informeret om forløbet.

Undersøgelsen inkluderer interview og test af borgeren. I det omfang det er nødvendigt, kan interview af den nære familie komme på tale.

Børnepsykologisk undersøgelse

Børnepsykologiske undersøgelser igangsættes som et resultat af en bekymring for et barns udvikling eller trivsel. Undersøgelsen har til formål at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.

Det konkrete formål med undersøgelsen afdækkes og forløbet planlægges i samarbejde med sagsbehandler. Inden undersøgelsen sættes i gang, informeres familien grundigt i forhold til formål, forløb og forventninger.

Undersøgelsen består af test, observationer og interview med familie og daginstitution/skole.

Forældreevneundersøgelse

Vi leverer forældreevneundersøgelser til kommuner, der har behov for en undersøgelse af forældre og familieliv i relation til børns trivsel eller kommunen har behov for yderligere viden i forhold til at træffe en beslutning.

Formål og indhold fastsættes i samarbejde med sagsbehandler og forløbet præsenteres for forælder/forældrene inden det igangsættes.

En forældreevneundersøgelse består af samtaler med familien, familiens netværk og observation af familiedynamikker og børnenes trivsel i dagtilbud. Der kan også indgå forskellige test af forældre og børn.

Opfølgning på udredning og undersøgelser

Vi tilbyder at koordinere og gennemføre sparring og supervision til borger/netværk, der har til formål at sætte gang i de anbefalinger, som den psykologiske rapport kommer med.

Formålet er at sætte gang i anbefalingerne og at få inkluderet alle relevante personer i netværket for derved at skabe hurtige resultater.

Opfølgning består af to timers møder med borger/netværk, hvor alle har mulighed for at beskrive deres oplevelser og få hjælp til at håndtere dem.