Forskellighed på skoleskemaet

Adizes teamroller er en kendt metode til at anskueliggøre forskelligheder og styrker i en virksomhed. I Holland har de udviklet en teamrolle model for skoleelever, der via et brætspil anskueliggør den enkelte elevs positive bidrag til klassefællesskabet. Vi vil med dette initiativ udvikle en dansk version af det hollandske brætspil.

Aktiviteter

Der laves en dansk version af brætspillet og det afprøves i forskellige klasser i danske Folkeskoler. Afprøvningen resulterer i tilpasninger af spillet efter endnu en omgang ’testspil’ og tilpasninger, sættes spillet i produktion. Tanken er, at spillet er selvforklarende, så lærerne med spillet i hånden, kan facilitere et spil i klassen. Efterfølgende kan læreren indgå en dialog med klassen om styrker og muligheder for at få disse styrker i spil.

Formålet er, at alle elever oplever sig selv som et aktiv i klassen og får et klart billede af deres egne styrker og hvor de kan sætte dem i spil.

Evaluering

Evaluering gennemføres gennem kvalitative interviews med lærere og elever.

Status

Projektbeskrivelsen er under udarbejdelse og aktørgruppen er ved at blive fundet.