Kommuner

Vi søger kommuner, der vil være med til at udvikle koncept og samarbejde i denne CSR kontekst. Herunder er listet nogle eksempler på de ydelser, som vi leverer i dag. Tanken med samarbejdet er, at produkterne udvikles og tilpasses på en måde, der gør det muligt at levere 25 % af omsætningen til gode formål, uden det går ud over service og kvalitet. Hvis det kunne have din interesse, er du velkommen til at skrive til os på info@csrnext.dk for yderligere information.

Generelt om vores kliniske ydelser

Der er på de psykologiske undersøgelser altid to faggrupper på opgaven: En psykolog og en socialrådgiver. Det sker for at få så bredt et perspektiv på evt. udfordringer som muligt.

Alle psykologiske undersøgelsesrapporter indeholder en beskrivelse af evt. anvendte test, deres formål, styrker og begrænsninger. I de tilfælde, hvor der inkluderes test, gennemføres en separat forventningsafstemning med sagsbehandler om formål og gensidige forventninger. Vi anvender ikke projektive tests i vores undersøgelser. Det gør vi ikke, da vi oplever usikkerhederne væsentligt større end de kliniske vurderinger, som projektive tests giver.

Børnepsykologiske rapporter er, medmindre andet er aftalt, bygget op efter ICS kategorier og er derved let integrerbare i øvrige statusudtalelser.

Alle forløb afsluttes med et tilbagemeldingsmøde og et evalueringsmøde. Under hele forløbet holdes sagsbehandler løbende orienteret.

Voksenpsykologisk undersøgelse

Vi leverer voksenpsykologiske undersøgelser i de tilfælde, hvor en kommune eksempelvis har et ønske om, at få en vurdering af borgerens generelle funktionsevne; en psykologfaglig vurdering af erhvervsevne eller en generel vurdering af personens psykiske tilstand.

Formålet med undersøgelsen og selve forløbet afstemmes i samarbejde med personen og sagsbehandleren, så både sagsbehandler og borger er grundigt informeret om forløbet.

Undersøgelsen inkluderer interview og test af borgeren. I det omfang det er nødvendigt, kan interview af den nære familie komme på tale.

Børnepsykologisk undersøgelse

Børnepsykologiske undersøgelser igangsættes som et resultat af en bekymring for et barns udvikling eller trivsel. Undersøgelsen har til formål at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.

Det konkrete formål med undersøgelsen afdækkes og forløbet planlægges i samarbejde med sagsbehandler. Inden undersøgelsen sættes i gang, informeres familien grundigt i forhold til formål, forløb og forventninger.

Undersøgelsen består af test, observationer og interview med familie og daginstitution/skole.

Forældreevneundersøgelse

Vi leverer forældreevneundersøgelser til kommuner, der har behov for en undersøgelse af børns trivsel i relation til forældre og familieliv eller kommunen har behov for yderligere viden i forhold til at træffe en beslutning.

Formål og indhold fastsættes i samarbejde med sagsbehandler og forløbet præsenteres for forælder/forældrene inden det igangsættes.

En forældreevneundersøgelse består af samtaler med familien, familiens netværk og observation af familiedynamikker og børnenes trivsel i dagtilbud. Der kan også indgå forskellige test af forældre og børn.

Faglig supervision

Vi tilbyder supervision af medarbejdere på socialpædagogiske opholds- og bosteder samt andre behandlingstilbud. Der tilbydes sagssupervision for personalegrupper, der har behov for en psykologfaglig vinkel på deres beboere/borgeres udfordringer.

Derudover tilbydes supervision på medarbejdernes samarbejde og trivsel i de tilfælde, hvor der er konkrete udfordringer, der sætter medarbejdergruppen under pres.

Supervision foregår ved, at personalegruppen præsenterer konkrete udfordringer for psykologen, og deltagerne finder sammen med psykologen ind i en mulig ny forståelse/tilgang til udfordringen.

Generelt om vores kliniske ydelser

Der er på de psykologiske undersøgelser altid to faggrupper på opgaven: En psykolog og en socialrådgiver. Det sker for at få så bredt et perspektiv på evt. udfordringer som muligt.

Alle psykologiske undersøgelsesrapporter indeholder en beskrivelse af evt. anvendte test, deres formål, styrker og begrænsninger. I de tilfælde, hvor der inkluderes test, gennemføres en separat forventningsafstemning med sagsbehandler om formål og gensidige forventninger. Vi anvender ikke projektive tests i vores undersøgelser. Det gør vi ikke, da vi oplever usikkerhederne væsentligt større end de kliniske vurderinger, som projektive tests giver.

Børnepsykologiske rapporter er, medmindre andet er aftalt, bygget op efter ICS kategorier og er derved let integrerbare i øvrige statusudtalelser.

Alle forløb afsluttes med et tilbagemeldingsmøde og et evalueringsmøde. Under hele forløbet holdes sagsbehandler løbende orienteret.