Projekter

CSRNext gennemfører projekter og aktiviteter, der har fokus på at forebygge social og faglig udsathed. Vi tager selv initiativ til projekter og vi modtager gerne gode ideer. Vi gennemfører projekter og aktiviteter i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører.

Vi arbejder sammen med eksempelvis Københavns Universitet og Det Nationale Center for Velfærd, når det gælder kvalitetssikring og evaluering af projekter.

Vi modtager meget gerne gode ideer til projekter. Forudsætningen er, at de arbejder forebyggende eller understøttende i forhold til at minimere udsathed for børn og unge.

Herunder kan du se eksempler på projekter, som vi for øjeblikket fundraiser på eller støtter.

Forskellighed på skoleskemaet

Adizes teamroller er en kendt metode til at anskueliggøre forskelligheder og styrker i en virksomhed. I Holland har de udviklet en teamrolle model for skoleelever, der via et brætspil anskueliggør den enkelte elevs positive bidrag til klassefællesskabet. Vi vil med dette initiativ udvikle en dansk version af det hollandske brætspil. Læs mere her.

Innovation på skoleskemaet

Vi tager en udfordring fra et sted i kommunen – eksempelvis teknisk forvaltning – med ud i skolen, og får eleverne til at finde en løsning på problemet. Når eleverne har været kreative, præsenterer de deres løsning for de personer, der har problemet. Læs mere her.

Hjælp til selvhjælp i Folkeskolen

Vi giver eleverne viden om og værktøjer til at kunne håndtere pressede situationer for derved at kunne passe på sig selv og finde ressourcerne til at bede om hjælp, når det er nødvendigt. Læs mere her.

Team Rynkeby Vestsjælland

Team Rynkeby samler penge ind til BørneCancerFonden gennem forskellige fundraising aktiviteter. Støtter du Team Rynkeby giver du dem mulighed for at få pengene til at yngle og hjælpe BørneCancerFonden endnu mere.