Virksomheder

Vi søger virksomheder – offentlige som private – der vil være med til at udvikle dette nye CSR koncept. Målet med samarbejdet er, at tilpasse produkter og samarbejde til jeres behov og vores mulighed for at videresende 25 % af omsætningen til gode formål. Herunder har vi listet nogle af de ydelser, som vi leverer i dag. Hvis det har interesse, er du velkommen til at skrive til os på info@csrnext.dk for yderligere information.

Generelt om konsulentydelser

På udvikling af strategier/risikostyring og på teamtræning er der altid to konsulenter tilknyttet arbejdet med at lægge konkrete programmer for kursusdage og – alt efter antallet af deltagere – også på afholdelse af kursusdage.

Vi samarbejder med bl.a. Kragerup Gods nord for Slagelse, Musholm i Korsør og Gram Slot i Sønderjylland, men kan naturligvis gennemføre aktiviteter andre steder.
Vi arbejder i høj grad procesorienteret, specielt når det gælder teamtræning. Det gør vi for at aktivere og involvere deltagere mest muligt og for at sikre, at al viden i deltagergruppen kommer i spil.

Strategi og risikostyring

Det kan være flere årsager til, at virksomheder ønsker hjælp til arbejdet med strategier og risikostyring: Ny ledergruppe; manglende målopfyldelse; nye produkter/markeder eller blot en kontrol af, at alle flanker er dækket ind. CSRNext hjælper virksomheder i alle størrelser med at udvikle nye strategier for resultatskabelse og stressteste eksisterende strategier.

Strategiscreening er to timer og 12 spørgsmål, der afdækker, om der er åbenlyse huller i virksomhedens arbejde med strategi. En stresstest af virksomhedens strategi er 1-2 dage, hvor eksisterende strategier står for skud for kritiske spørgsmål.

Udvikling af nye strategier er et forløb over flere dage over en længere periode, hvor ledelsen guides igennem en udviklingsproces.

På samme måde screenes, stresstestes og udvikles virksomheders risikostyring.

Sparring med ledelse og leder

Der kan være mange årsager til, at en leder eller ledergruppe vælger at få sparring på opgaven som leder/ledelse: forandringsprojekter, der skal igangsættes; ønske om effektivisering; konflikter på arbejdspladsen eller internt i ledergruppen eller blot en ny vinkel på hverdagens oplevelser.

Sparring gennemføres over to timer to til tre gange i kvartalet, hvor leder/ledelse hver gang lægger ud med at beskrive aktuelle udfordringer, som konsulent og leder/ledelse efterfølgende går i dybden med.

Teamtræning

Teamtræning er henvendt til teams på 5 til 20 personer. Der er flere grunde til, at virksomheder vælger teamtræning til deres medarbejdere: ny organisation, der skal indkøres; konflikter internt i teamet eller mellem teams; et ønske om at øge produktiviteten; styrkelse af innovation i teamet eller blot et ønske om at få en ny vinkel på eksisterende processer.

Teamtræning planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med teamet og teamets ledelse og gennemføres over minimum en dag eller som et længerevarende forløb. Når alle er enige om målet, kommer konsulenterne med et oplæg til indhold, der efterfølgende aftales på plads.

Generelt om konsulentydelser

På udvikling af strategier/risikostyring og på teamtræning er der altid to konsulenter tilknyttet arbejdet med at lægge konkrete programmer for kursusdage og – alt efter antallet af deltagere – også på afholdelse af kursusdage.

Vi samarbejder med bl.a. Kragerup Gods nord for Slagelse, Musholm i Korsør og Gram Slot i Sønderjylland, men kan naturligvis gennemføre aktiviteter andre steder.
Vi arbejder i høj grad procesorienteret, specielt når det gælder teamtræning. Det gør vi for at aktivere og involvere deltagere mest muligt og for at sikre, at al viden i deltagergruppen kommer i spil.